Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-420/19

"Dostawa cyfrowego aparatu fotograficznego (lustrzanki) oraz obiektywu do cyfrowego aparatu fotograficznego dla BR, KC-zp.272-420/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 167,0 2019.07.19 47

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 201,5 2019.07.19 39

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 43,5 2019.07.19 43
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 36,0 2019.07.19 46
Wzór formularza oferty doc 47,0 2019.07.19 48
Wzór umowy - dostawy doc 59,0 2019.07.19 49

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 38,0 2019.07.30 39

Pobierz wszystkie dokumenty