Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-492/19

"Usługa dostarczenia biletów lotniczych (Sztokholm, Rzym) w celu realizacji zdań wynikających z realizacji projektu POWER 3.5 dla WGGiOŚ, KC-zp.272-492/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 186,2 2019.07.19 49

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 95,1 2019.07.19 39

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 80,0 2019.07.19 40
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 78,5 2019.07.19 48
Wzór formularza oferty doc 98,0 2019.07.19 49
Wzór umowy - usługi doc 136,0 2019.07.19 49

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 83,0 2019.07.29 45

Pobierz wszystkie dokumenty