Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-442/19

"zakup i dostawa urządzenia do bezprzewodowego zasilania serwerowni DC-2 w ramch projektu Małopolska Chmura Edukacujna - KC-zp.272-442/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 27,5 2019.07.18 41

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 65,4 2019.08.07 13

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 57,5 2019.07.18 56

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 59,5 2019.07.18 30
Wzór formularza oferty - dostawy docx 26,8 2019.07.18 34
Wzór umowy - dostawy doc 30,7 2019.07.18 30

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 268,2 2019.08.07 20

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 270,2 2019.08.02 18

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 26,4 2019.08.21 3
espd-request xml 251,0 2019.07.18 36
Informacja z otwarcia ofert doc 21,9 2019.08.21 11

Pobierz wszystkie dokumenty