Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-482/19

"Wykonanie wentylacji wraz z remontem laboratorium biomateriałów nr 015 i laboratorium obróbki cieplnej nr 016 dla potrzeb Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków w pawilonie A-2 AGH w Krakowie. Część I: Wykonanie wentylacji dla potrzeb laboratorium biomateriałów i laboratorium obróbki cieplnej w paw. A-2; Częśc II: Remont laboratorium biomateriałów nr 015 i laboratorium obróbki cieplnej nr 016 - KC-zp.272-482/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 68,7 2019.07.17 53

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 73,9 2019.07.17 64

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,5 2019.07.17 44
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,5 2019.07.17 43
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,5 2019.07.17 41
Wykaz osób doc 44,5 2019.07.17 42
Wzór formularza oferty doc 69,0 2019.07.17 50
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2019.07.17 44
Wzór umowy doc 236,0 2019.07.17 43
wzór wykazu robót budowlanych doc 51,0 2019.07.17 49
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2019.07.17 45

Pobierz wszystkie dokumenty