Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-435/19

"dostawa notebooków i tabletu dla WIEiT - KC-zp.272-435/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 132,8 2019.07.16 58

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) dot 66,4 2019.07.16 49

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
JEDZ doc 77,1 2019.07.16 57
Wzór formularza oferty - dostawy doc 29,8 2019.07.16 57
Wzór umowy - dostawy doc 35,6 2019.07.16 61

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (3) xml 251,0 2019.07.16 58
Informacja z otwarcia ofert doc 23,7 2019.08.19 46

Pobierz wszystkie dokumenty