Szczegóły ogłoszenia

ZP/21/2019

"Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych II"

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 185,3 2019.07.15 48

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 244,0 2019.07.15 50

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,6 2019.07.15 39
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 27,3 2019.07.15 36
Jednolity europejski dokument zamówienia- załącznik nr 3 docx 59,0 2019.07.15 40
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy doc 62,0 2019.07.15 54
Załącznik nr 4 - wzór umowy doc 108,0 2019.07.15 41
załącznik nr 5 - wadium doc 35,5 2019.07.15 42
załącznik numer 1 doc 83,5 2019.07.15 66

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-1 doc 22,8 2019.07.18 50
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-2 doc 21,6 2019.07.18 44
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ-3 doc 22,5 2019.07.18 47

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 24,8 2019.07.26 46

Pobierz wszystkie dokumenty