Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-480/19

"Remont laboratoriów nr: 01, 02, 06 w hali H-A2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-480/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 37,6 2019.07.12 52

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 74,4 2019.07.12 66

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,2 2019.08.02 37
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 52,5 2019.07.12 48
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 40,5 2019.07.12 50
Oświadczenie podwykonawcy doc 35,5 2019.07.12 47
Wykaz osób doc 43,0 2019.07.12 46
Wzór formularza oferty docx 32,8 2019.07.12 50
WZÓR UMOWY docx 87,0 2019.07.12 50
wzór wykazu usług doc 44,5 2019.07.12 55
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 28,9 2019.07.12 47

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 269,5 2019.07.25 51

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2019.08.02 81
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 150,0 2019.07.25 39
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 267,0 2019.07.25 61

Pobierz wszystkie dokumenty