Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-470/19

"Dostawa przecinarki precyzyjnej z wyposażeniem dodatkowym (1 kpl.) dla WEiP, KC-zp.272-470/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 164,6 2019.07.12 39

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 150,5 2019.07.12 49

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2019.07.22 34
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 41,0 2019.07.12 41
Wzór formularza oferty doc 46,5 2019.07.12 40
Wzór umowy - dostawy doc 74,0 2019.07.12 38

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,1 2019.07.22 42

Pobierz wszystkie dokumenty