Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-471/19

"Przebudowa zasilania elektrycznego Pawilonu D-13 AGH w Krakowie ul. Gramatyka 8a - KC-zp.272-471/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 75,0 2019.07.12 60

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 79,9 2019.07.12 75

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 45,5 2019.07.12 45
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2019.07.12 44
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2019.07.12 48
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,0 2019.07.12 47
Wykaz osób doc 44,0 2019.07.12 50
Wzór formularza oferty doc 66,0 2019.07.12 46
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2019.07.12 44
wzór umowy doc 260,5 2019.07.12 47
Wzór umowy doc 261,0 2019.07.12 52
wzór wykazu robót budowlanych doc 55,0 2019.07.12 48
zalacznik nr 1 do dokumentu gwarancyjnego doc 43,0 2019.07.12 41
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2019.07.12 42

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,8 2019.07.29 53

Pobierz wszystkie dokumenty