Szczegóły ogłoszenia

K-2.381/14/2019

"Dostawa komory hipoksycznej wraz z aparaturą do wytwarzania i podtrzymywania warunków hipoksycznych, dostawa komory hiperoksycznej wraz z aparaturą do wytwarzania i podtrzymywania warunków hiperoksycznych, dostawa sauny fińskiej w ramach wyposażenia laboratorium, wykonanie robót budowlanych i dostawa materiałów warunkujących prawidłowe funkcjonowanie zespołu komór i sauny oraz pomieszczeń pomocniczych"

Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
OGŁOSZENIE pdf 114,6 2019.07.11 72

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 92,8 2019.07.11 55

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,0 2019.07.11 45
FORMULARZ OFERTY docx 23,5 2019.07.11 59
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 73,6 2019.07.11 45
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - zał. nr 1 do SIWZ doc 55,0 2019.07.11 58
PROJEKT UMOWY KOMORA doc 220,5 2019.07.11 62
WYKAZ DOSTAW docx 18,3 2019.07.11 60
WYKAZ OSÓB docx 15,5 2019.07.11 47
zalacznik_1a_architektura zip 16037,2 2019.07.11 55
zalacznik_1a_automatyka zip 4121,6 2019.07.11 46
zalacznik_1a_centralne_ogrzewanie zip 757,4 2019.07.11 40
zalacznik_1a_elektryczny zip 9392,9 2019.07.11 51
zalacznik_1a_pozwolenie_na_budowe zip 2009,4 2019.07.11 44
zalacznik_1a_przedmiary zip 2170,5 2019.07.11 51
zalacznik_1a_specyfikacja zip 5396,3 2019.07.11 45
zalacznik_1a_wentylacja_i_klimatyzacja zip 43562,4 2019.07.11 51
zalacznik_1a_WOD-KAN zip 1140,0 2019.07.11 40
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,5 2019.07.11 49

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2019.08.13 40

Pobierz wszystkie dokumenty