Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-13/19

"Przebudowa pomieszczeń i ciągu komunikacyjnego na potrzeby pomieszczeń Biura Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,5 2019.07.10 187

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 12,5 2019.07.26 67

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 58,8 2019.07.10 61

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Architektura opis pdf 3153,0 2019.07.10 75
Branża elektryczna - opis pdf 2744,3 2019.07.10 70
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2019.07.10 81
Klimatyzacja - opis pdf 2305,2 2019.07.10 69
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,8 2019.07.10 60
Przedmiar architektura pdf 267,0 2019.07.10 66
Przedmiar elektryka pdf 191,9 2019.07.10 65
Przedmiar klimatyzacja pdf 297,2 2019.07.10 70
STWiOR Architektura pdf 464,4 2019.07.10 70
STWiOR Elektryka pdf 332,2 2019.07.10 80
STWiOR Klimatyzacja pdf 369,5 2019.07.10 75
Wzór oferty na roboty budowlane docx 20,6 2019.07.10 74
Wzór umowy na roboty budowlane doc 151,0 2019.07.10 69

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,7 2019.07.26 84

Pobierz wszystkie dokumenty