Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-461/19

"Dostawa deduplikatora (macierzy do przechowywania danych) dla WZ"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 37,8 2019.07.10 55

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 61,1 2019.07.10 60

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2019.07.10 55
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,1 2019.07.10 47
Wzór formularza oferty doc 27,6 2019.07.10 49
Wzór umowy - dostawy doc 30,8 2019.07.10 47

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,7 2019.07.18 42

Pobierz wszystkie dokumenty