Szczegóły ogłoszenia

KA-2/097/2019

"Przebudowa Sali audytoryjnej nr 3 w ryzalicie na I piętrze budynku W-3 (10-21) Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, wraz z wydzieleniem pożarowym i oddymianiem głównej klatki schodowej budynku, ul. Warszawska 24, Kraków."

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 78,0 2019.07.10 72

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 23,0 2019.07.17 66
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -2 doc 70,5 2019.07.25 62
Zawiadomienie o unieważnieniu zadania 2 pdf 296,1 2019.07.25 68

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 250,5 2019.07.10 75

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,0 2019.07.10 66
Formularz ofertowy doc 56,0 2019.07.10 66
Opis przedmiotu zamówienia zip 39680,9 2019.07.10 98
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 62,0 2019.07.10 62
Projekt umowy doc 273,5 2019.07.10 72
Wykaz osób doc 37,0 2019.07.10 60
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2019.07.10 68
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2019.07.10 65

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert i zmiany SIWZ pdf 577,9 2019.07.17 97
Zmiany SIWZ - unieważnienie zadania 2 pdf 239,7 2019.07.25 66

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 377,0 2019.07.23 89
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ -2 pdf 813,5 2019.07.25 76
Rys. K-07 pdf 365,7 2019.07.25 61
Rys. K-08 pdf 275,6 2019.07.25 53

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 368,6 2019.08.01 118

Pobierz wszystkie dokumenty