Szczegóły ogłoszenia

KA-2/097/2019

"Przebudowa Sali audytoryjnej nr 3 w ryzalicie na I piętrze budynku W-3 (10-21) Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, wraz z wydzieleniem pożarowym i oddymianiem głównej klatki schodowej budynku, ul. Warszawska 24, Kraków."

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 78,0 2019.07.10 15

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 250,5 2019.07.10 18

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,0 2019.07.10 4
Formularz ofertowy doc 56,0 2019.07.10 4
Opis przedmiotu zamówienia zip 39680,9 2019.07.10 18
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 62,0 2019.07.10 3
Projekt umowy doc 273,5 2019.07.10 7
Wykaz osób doc 37,0 2019.07.10 3
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2019.07.10 6
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2019.07.10 3

Pobierz wszystkie dokumenty