Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-462/19

"Remont stolarki okiennej połaciowej w ramach zadania remont dachu hali H-A1, H-A2 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-462/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 64,4 2019.07.09 58

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 72,3 2019.07.09 40

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,0 2019.07.09 52
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2019.07.09 47
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,5 2019.07.09 50
Wykaz osób doc 39,5 2019.07.09 52
Wzór formularza oferty doc 62,5 2019.07.09 48
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2019.07.09 51
Wzór umowy doc 232,5 2019.07.09 50
wzór wykazu robót budowlanych doc 50,0 2019.07.09 52
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2019.07.09 46

Pobierz wszystkie dokumenty