Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-12/19

"Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku głównym i w budynku nr 1 Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie ul. Brzeźnicka 60A"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,2 2019.07.09 221

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 12,4 2019.07.26 63
Ogłoszenie nr 540157915 docx 12,9 2019.07.30 57

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 59,0 2019.07.09 65

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2019.07.09 70
IE_przedmiar PWP Brzeźnicka 60a_2 pdf 108,4 2019.07.09 67
IE_specyfikacja PWP Brzeźnicka 60a pdf 121,9 2019.07.09 69
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,9 2019.07.09 67
PWP-B60-OPIS pdf 3347,8 2019.07.09 96
PWP-B60-RYS. 1 pdf 190,0 2019.07.09 62
PWP-B60-RYS. 2 pdf 102,2 2019.07.09 59
PWP-B60-RYS. 3 pdf 117,5 2019.07.09 61
PWP-B60-RYS. 4 pdf 113,6 2019.07.09 60
Wzór oferty na roboty budowlane docx 20,6 2019.07.09 58
Wzór umowy na roboty budowlane doc 151,0 2019.07.09 66

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,7 2019.07.26 67
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ2 doc 20,5 2019.07.30 84

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2019.08.06 75

Pobierz wszystkie dokumenty