Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-11/19

"Remont pomieszczeń I i II piętra w budynku Domu Studenta nr 7 Herkules "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,7 2019.07.09 193

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 58,0 2019.07.09 78

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2019.07.09 70
Opis remontu pdf 1475,2 2019.07.09 95
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,8 2019.07.09 64
Przedmiary pdf 2343,3 2019.07.09 85
Rysunki i rzuty pdf 1546,1 2019.07.09 81
STWiOR remontu pdf 4756,3 2019.07.09 80
Wzór oferty na roboty budowlane docx 20,6 2019.07.09 72
Wzór umowy na roboty budowlane doc 150,5 2019.07.09 93

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,4 2019.07.26 76

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2019.07.30 122

Pobierz wszystkie dokumenty