Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-451/19

"Dostawa ekspresu do kawy - KC-zp.272-451/19 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,0 2019.07.09 57

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 57,9 2019.07.09 32

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,9 2019.07.09 46
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2019.07.09 48
Wzór formularza oferty docx 28,3 2019.07.09 50
Wzór umowy - dostawy docx 32,3 2019.07.09 48

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,8 2019.07.17 40

Pobierz wszystkie dokumenty