Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-458/19

"remont korytarza paw. A-2 w poziomie parteru na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-458/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 66,6 2019.07.09 58

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 76,4 2019.07.09 42

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 52,0 2019.07.09 57
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 40,5 2019.07.09 57
Oświadczenie podwykonawcy doc 35,5 2019.07.09 50
Wykaz osób doc 40,5 2019.07.09 56
Wzór formularza oferty docx 33,1 2019.07.09 58
Wzór umowy 458 docx 87,9 2019.07.09 50
wzór wykazu robót doc 44,0 2019.07.09 56
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów docx 28,7 2019.07.09 53

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2019.07.24 73

Pobierz wszystkie dokumenty