Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-390/19

"Dostawa serwerów i urządzeń sieciowych dla Systemu wirtualizacyjnego do zarządzania procesem dydaktycznym."

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 31,5 2019.07.05 43

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 348,2 2019.07.05 83

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2019.07.05 22
Espd-request - KC-zp.272-390-19 xml 142,9 2019.07.05 20
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 73,3 2019.07.05 21
Wykaz zrealizowanych dostaw doc 20,5 2019.07.05 25
Wzór formularza oferty doc 410,6 2019.07.05 27
Wzór umowy - dostawy doc 32,8 2019.07.05 30

Pobierz wszystkie dokumenty