Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-403/19

"dostawa laptopów dla WGGOŚ i i WEAIIIB - KC-zp.272-403/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 33,0 2019.07.05 107

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 100,2 2019.07.10 96

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 66,1 2019.07.05 77

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,3 2019.08.06 91
Wzór formularza oferty docx 29,6 2019.07.05 107
Wzór umowy - dostawy docx 34,6 2019.07.05 99

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 126,4 2019.07.05 101
Informacja o zmianie ogłoszenia docx 216,0 2019.07.05 100
Informacja z otwarcia ofert doc 21,4 2019.08.06 78
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia doc 220,0 2019.07.05 101

Pobierz wszystkie dokumenty