Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-439/19

"usługi transportowe w kraju dla studentów WMN na zajęcia technologiczne w roku akademickim 2019/2020 oraz 2020/2021 - KC-zp.272-439/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 55,7 2019.07.05 49

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 52,0 2019.07.05 41

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 21,3 2019.07.15 41
Wzór formularza oferty docx 30,9 2019.07.05 46
Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu docx 30,6 2019.07.05 46
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu - docx 26,4 2019.07.05 47
Wzór umowy - usługi docx 36,2 2019.07.05 45

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,6 2019.07.15 45

Pobierz wszystkie dokumenty