Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-352/19

"Usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia zawodowego przygotowującego do egzaminu kwalifikacyjnego oraz zorganizowania egzaminu kwalifikacyjnego z eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych (grupa G1), w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17-00 - Kc-zp.272-352/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 73,3 2019.07.04 63

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 95,2 2019.07.04 47

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 35,5 2019.07.15 40
Wykaz zrealizowanych usług doc 47,1 2019.07.04 60
Wzór formularza oferty doc 50,2 2019.07.04 58
Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu doc 70,5 2019.07.04 57
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu doc 49,6 2019.07.04 56
Wzór umowy - usługi doc 60,7 2019.07.04 56

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie nr 2 o zmianach w SIWZ doc 308,1 2019.07.10 48
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 308,4 2019.07.05 52

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 308,7 2019.07.10 51

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 39,5 2019.07.15 46
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 88,0 2019.07.05 53
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 2 docx 266,2 2019.07.10 52
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 308,0 2019.07.10 46

Pobierz wszystkie dokumenty