Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-348/19

"dostawa i montaż mebli oraz drobnego wyposażenia dla pom. nr 11, 11a i 12 dla potrzeb Pionu Kształcenia w paw. A-3 AGH w Krakowie - KC-zp.272-348/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 121,8 2019.07.03 44

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 69,7 2019.07.03 59

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,5 2019.08.05 23
JEDZ doc 77,7 2019.07.03 37
Wzór formularza oferty - dostawy doc 28,9 2019.07.03 46
Wzór umowy - dostawy doc 38,7 2019.07.03 36
Załącznik nr 1a - Szczegółowa kalkulacja cenowa xls 61,0 2019.07.03 59

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ - zmiany SIWZ doc 1031,4 2019.07.25 32

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (2) xml 251,0 2019.07.03 41
Informacja z otwarcia ofert doc 23,3 2019.08.05 26
Nowa obowiązująca szczegółowa kalkulacja cenowa - załącznik nr 1b xls 66,5 2019.07.25 34
Nowy obowiązujący wzór formularza oferty - załącznik nr 1a docx 29,6 2019.07.25 32
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 71,8 2019.07.05 40

Pobierz wszystkie dokumenty