Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-421/19

"Dostawa penetrometru otworowego typu PHI-09 do badań własności wytrzymałościowych skał stropowych- KC-zp.272-421/19 "

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 29,3 2019.07.01 37

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 134,5 2019.07.01 20

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 43,5 2019.07.01 40
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 36,0 2019.07.01 37
Wzór formularza oferty doc 46,5 2019.07.01 37
Wzór umowy - dostawy doc 58,5 2019.07.01 40

Pobierz wszystkie dokumenty