Szczegóły ogłoszenia

IN.271.58.7.2019

"Usługa biologiczna związana z zapobieganiem niszczenia bioróżnorodności zbiornika wodnego w Ożannie (VI) w ramach zadania ogólnego: "Przywrócenie różnorodności biologicznej w zbiorniku wodnym w miejscowości Ożanna" Pełny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunków oferty wariantowej znajduje się w dziale II siwz."

Wójt Gminy Kuryłówka

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 443,5 2019.07.01 75

Pobierz wszystkie dokumenty