Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-392/19

"Dostawa i montaż wyposażenia meblowego w budynku B2 dla WIMiR"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 29,2 2019.06.28 31

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 2253,0 2019.06.28 39

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2019.06.28 26
Espd-KC-zp.272-392-19 xml 135,7 2019.06.28 26
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 73,3 2019.06.28 24
Wykaz rysunków - KC-zp.272-392-19 pdf 2860,4 2019.06.28 37
Wyposażenie meblowe - przedmiar KC-zp.272-392-19 pdf 540,1 2019.06.28 49
Wzór formularza oferty doc 33,2 2019.06.28 31
Wzór umowy - dostawy doc 38,0 2019.06.28 25

Pobierz wszystkie dokumenty