Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.15.2019

"Budowa łącznika komunikacyjnego między budynkiem Zespołu Szkół im. Ojca Św. Jana Pawła II i budynkiem ARiMR "

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń doc 191,9 2019.06.27 66

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 59,8 2019.06.27 43

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja techniczna zip 7048,1 2019.06.27 73
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,5 2019.06.27 65
Formularz oferty doc 55,5 2019.06.27 64
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 79,0 2019.06.27 67
Projekt budowlany zip 1645,0 2019.06.27 74
Projekt umowy doc 192,0 2019.06.27 64
STWIORB docx 224,6 2019.06.27 61
Wykaz robót budowlanych doc 37,5 2019.06.27 68
Wykaz osób doc 39,0 2019.06.27 61
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,4 2019.06.27 54

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,5 2019.07.15 80

Pobierz wszystkie dokumenty