Szczegóły ogłoszenia

ZP/1436/D/19

"Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach UAM w Poznaniu (przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części)"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu PDF 196,5 2019.06.27 69

Wyniki częściowe

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie - wysłane PDF 71,9 2019.07.25 59

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ ZP1436U18 doc 355,5 2019.06.27 85

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy część 1 doc 96,5 2019.06.27 67
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy część 2 doc 94,0 2019.06.27 60
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy część 3 doc 97,5 2019.06.27 54
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy część 3 Zmodyfikowany doc 97,5 2019.07.18 56
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy część 4 doc 97,5 2019.06.27 69
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy część 4 Zmodyfikowany doc 97,5 2019.07.18 66
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy doc 110,5 2019.06.27 64
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy część 4 Zmodyfikowany docx 17,6 2019.07.19 60
Załącznik nr 3 - JEDZ część 1 xml 135,6 2019.06.27 49
Załącznik nr 3 - JEDZ część 2 xml 135,6 2019.06.27 50
Załącznik nr 3 - JEDZ część 3 xml 135,7 2019.06.27 44
Załącznik nr 3 - JEDZ część 4 xml 135,7 2019.06.27 60
Załącznik nr 3a - Instrukcja wypełniania JEDZ docx 50,5 2019.06.27 47
Załącznik nr 4 - oświadczenia Wykonacy o braku podstaw do wykluczenia docx 18,0 2019.06.27 55
Załącznik nr 5 - Wykaz usług doc 36,0 2019.06.27 58
Załącznik nr 6 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 46,5 2019.06.27 51
Załącznik nr 7 - Istotne postanowienia umowy doc 215,0 2019.06.27 65
Załącznik nr A - Opis przedmiotu zamówienia Collegium Maius docx 40,7 2019.06.27 64
Załącznik nr B - Opis przedmiotu zamówienia Aula Uniwersytecka docx 37,2 2019.06.27 61
Załącznik nr C - Opis przedmiotu zamówienia Kolegium H. Święcickiego docx 47,6 2019.06.27 65
Załącznik nr D - Opis przedmiotu zamówienia Piła 1 docx 38,7 2019.06.27 83
Załącznik nr D - Opis przedmiotu zamówienia Piła 2 docx 21,9 2019.06.27 68

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 1-11 i zmiany SIWZ pdf 2610,2 2019.07.18 82
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 12-24 pdf 3994,1 2019.07.19 85
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 25-27 pdf 1096,6 2019.07.22 70
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 28-29 pdf 997,4 2019.07.25 76

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 45,0 2019.08.02 69
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 21,8 2019.08.02 46

Pobierz wszystkie dokumenty