Szczegóły ogłoszenia

ZP/1436/D/19

"Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach UAM w Poznaniu (przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części)"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu PDF 196,5 2019.06.27 89

Wyniki częściowe

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie - wysłane PDF 71,9 2019.07.25 81

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ ZP1436U18 doc 355,5 2019.06.27 96

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy część 1 doc 96,5 2019.06.27 86
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy część 2 doc 94,0 2019.06.27 81
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy część 3 doc 97,5 2019.06.27 74
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy część 3 Zmodyfikowany doc 97,5 2019.07.18 87
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy część 4 doc 97,5 2019.06.27 98
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy część 4 Zmodyfikowany doc 97,5 2019.07.18 89
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy doc 110,5 2019.06.27 85
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy część 4 Zmodyfikowany docx 17,6 2019.07.19 83
Załącznik nr 3 - JEDZ część 1 xml 135,6 2019.06.27 82
Załącznik nr 3 - JEDZ część 2 xml 135,6 2019.06.27 71
Załącznik nr 3 - JEDZ część 3 xml 135,7 2019.06.27 63
Załącznik nr 3 - JEDZ część 4 xml 135,7 2019.06.27 96
Załącznik nr 3a - Instrukcja wypełniania JEDZ docx 50,5 2019.06.27 74
Załącznik nr 4 - oświadczenia Wykonacy o braku podstaw do wykluczenia docx 18,0 2019.06.27 79
Załącznik nr 5 - Wykaz usług doc 36,0 2019.06.27 85
Załącznik nr 6 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 46,5 2019.06.27 76
Załącznik nr 7 - Istotne postanowienia umowy doc 215,0 2019.06.27 93
Załącznik nr A - Opis przedmiotu zamówienia Collegium Maius docx 40,7 2019.06.27 85
Załącznik nr B - Opis przedmiotu zamówienia Aula Uniwersytecka docx 37,2 2019.06.27 82
Załącznik nr C - Opis przedmiotu zamówienia Kolegium H. Święcickiego docx 47,6 2019.06.27 88
Załącznik nr D - Opis przedmiotu zamówienia Piła 1 docx 38,7 2019.06.27 106
Załącznik nr D - Opis przedmiotu zamówienia Piła 2 docx 21,9 2019.06.27 94

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 1-11 i zmiany SIWZ pdf 2610,2 2019.07.18 102
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 12-24 pdf 3994,1 2019.07.19 107
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 25-27 pdf 1096,6 2019.07.22 92
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 28-29 pdf 997,4 2019.07.25 97

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 45,0 2019.08.02 91
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej docx 21,8 2019.08.02 68

Pobierz wszystkie dokumenty