Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.14.2019

"Wymiana nawierzchni urazogennej wraz z dostawą i montażem osprzętu sportowego ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Krakowskiej w Niepołomicach"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 62,1 2019.06.27 86

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 28,5 2019.07.03 86

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 61,3 2019.06.27 70

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja projektowa zip 6488,3 2019.06.27 113
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,0 2019.06.27 76
Formularz oferty doc 52,5 2019.06.27 76
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 34,0 2019.06.27 77
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 81,0 2019.06.27 74
Projekt umowy doc 181,5 2019.06.27 78
STWIORB zip 69,3 2019.06.27 76
Wykaz robót budowlanych doc 37,5 2019.06.27 77
Wykaz osób doc 38,0 2019.06.27 71
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 33,0 2019.06.27 74

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,1 2019.07.03 96
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 doc 19,9 2019.07.08 77
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 3 doc 153,3 2019.07.11 73

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,9 2019.07.15 94

Pobierz wszystkie dokumenty