Szczegóły ogłoszenia

WI.2712.6.2019.

" Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Oświęcim w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r."

Wójt Gminy Oświęcim

                     

Brak dokumentów do pobrania