Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-371/19

"Dostawa 32 szt. zestawów komputerowych dla WIMiR - KC-zp.272-371/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 34,2 2019.06.21 125

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia371 pdf 70,0 2019.07.22 107

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 71,5 2019.06.21 134

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 21,1 2019.07.26 101
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 75,8 2019.06.21 120
Wzór formularza oferty doc 29,0 2019.06.21 132
Wzór umowy - dostawy doc 30,5 2019.06.21 119

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 268,9 2019.07.11 113

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 269,0 2019.06.25 130
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ i zmiany SIWZ doc 273,1 2019.07.18 116
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_3 doc 269,2 2019.07.19 110

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (4) xml 135,7 2019.06.21 102
Gigabyte GeForce RTX 2070 Windforce review_ PCWorld pdf 6780,7 2019.06.25 132
Informacja o zmianie ogłoszenia docx 214,3 2019.07.17 98
Informacja z otwarcia ofert doc 22,9 2019.07.26 106
PassMark - AMD Ryzen 7 2700X -15-05-2019 pdf 450,8 2019.06.25 123
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 268,4 2019.07.22 103

Pobierz wszystkie dokumenty