Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-401/19

"Zakup oraz dostawa łaźni wodnej - KC-zp.272-401/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,3 2019.06.14 40

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 62,9 2019.06.14 46

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,3 2019.06.14 40
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 24,8 2019.06.14 39
Wzór formularza oferty doc 25,0 2019.06.14 37
Wzór umowy doc 70,5 2019.06.14 42

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ i zmiana SIWZ doc 270,4 2019.06.26 36

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,7 2019.07.02 32
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 265,6 2019.06.19 35
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 doc 267,2 2019.06.26 35
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 266,8 2019.06.19 39
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert2 doc 269,0 2019.06.26 36
USZCZEGÓŁOWIENIE ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ I ZMIANY SIWZ docx 271,7 2019.06.27 40

Pobierz wszystkie dokumenty