Szczegóły ogłoszenia

KC-zp272-400/19

"Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-400/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 36,9 2019.06.13 260

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna doc 113,1 2019.06.13 325

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
załącznik nr A do dokumentu gwarancyjnego doc 51,0 2019.06.13 112
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,0 2019.06.13 94
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 75,4 2019.06.13 92
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2019.06.13 112
Wykaz osób doc 46,0 2019.06.13 100
Wykaz robót doc 46,0 2019.06.13 124
Wzór formularza oferty doc 28,4 2019.06.13 106
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2019.06.13 98
Wzór umowy doc 271,0 2019.06.13 123
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 38,0 2019.06.13 102

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 1 doc 269,4 2019.06.17 227
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 10 doc 271,9 2019.07.09 129
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 11 doc 273,3 2019.07.09 113
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 12 doc 271,5 2019.07.10 113
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 13 doc 270,7 2019.07.10 127
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 277,2 2019.06.27 138
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 3 doc 271,3 2019.06.27 139
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 4 doc 270,4 2019.06.27 144
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 5 doc 272,8 2019.06.27 154
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 6 doc 269,6 2019.07.04 133
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 7 doc 273,9 2019.07.10 104
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 8 doc 275,9 2019.07.02 162
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 9 doc 277,2 2019.07.10 117

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request400 xml 127,0 2019.06.18 178
Informacja z otwarcia ofert doc 24,6 2019.07.17 289

Pobierz wszystkie dokumenty