Szczegóły ogłoszenia

KC-zp272-400/19

"Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-400/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 36,9 2019.06.13 217

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna doc 113,1 2019.06.13 287

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
załącznik nr A do dokumentu gwarancyjnego doc 51,0 2019.06.13 74
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,0 2019.06.13 57
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 75,4 2019.06.13 58
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2019.06.13 63
Wykaz osób doc 46,0 2019.06.13 63
Wykaz robót doc 46,0 2019.06.13 80
Wzór formularza oferty doc 28,4 2019.06.13 66
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2019.06.13 53
Wzór umowy doc 271,0 2019.06.13 76
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 38,0 2019.06.13 56

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 1 doc 269,4 2019.06.17 184
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 10 doc 271,9 2019.07.09 83
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 11 doc 273,3 2019.07.09 74
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 12 doc 271,5 2019.07.10 62
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 13 doc 270,7 2019.07.10 74
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 277,2 2019.06.27 101
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 3 doc 271,3 2019.06.27 99
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 4 doc 270,4 2019.06.27 101
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 5 doc 272,8 2019.06.27 108
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 6 doc 269,6 2019.07.04 88
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 7 doc 273,9 2019.07.10 56
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 8 doc 275,9 2019.07.02 113
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 9 doc 277,2 2019.07.10 68

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request400 xml 127,0 2019.06.18 129
Informacja z otwarcia ofert doc 24,6 2019.07.17 197

Pobierz wszystkie dokumenty