Szczegóły ogłoszenia

NA/S/176/2019

"Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia w zakresie tematyki „Drug design” w siedzibie zamawiającego, Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia w zakresie tematyki „Modeling of Biological Structures”, Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników dydaktycznych WBIŚiA podnoszących komptetencje kadry dydaktycznej PRZ. "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 191,5 2019.06.12 134

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału- załącznik nr 3 doc 85,5 2019.06.12 96
Szczególowy opis zamówienia dla zadania 3- załącznik nr 1 pdf 51,1 2019.06.12 104
Umowa RODO załącznik nr 6 doc 689,0 2019.06.12 102
Wykaz osób- załącznik nr 4 doc 91,0 2019.06.12 92
Wzór oferty- załącznik nr 2 doc 633,5 2019.06.12 94
Wzór umowy- załącznik nr5 doc 168,5 2019.06.12 97

Pobierz wszystkie dokumenty