Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-361/19

"usługa szkolenia pracowników administracyjnych Centrum e-Lerningu AGH z zakresu CMS WordPress w ramach projektu POWR.03.05.00-00-2307/17 - KC-zp. 272-361/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 111,7 2019.06.12 109

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 307,6 2019.06.12 77

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47,5 2019.06.28 98
Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 283,0 2019.06.12 106
Wzór formularza oferty docx 262,9 2019.06.12 102
Wzór umowy - usługi doc 310,0 2019.06.12 103
Wzór_oświadczenia_o_spełnianiu_warunków_udziału_w_postepowaniu docx 56,2 2019.06.12 108
Załącznik_nr_2_do_umowy_-_Umowa_Powierzenia_przetwarzania_danych docx 207,6 2019.06.12 96

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 258,4 2019.06.28 100

Pobierz wszystkie dokumenty