Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-23/19

"Dostawa komputera PC oraz laptopów dla Politechniki Częstochowskiej w ramach programu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 167,9 2019.06.12 297

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 146,0 2019.06.12 111

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 544,0 2019.06.12 130
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 100,4 2019.06.12 125
Opis przedmiotu zamówienia docx 111,8 2019.06.12 148
Wzór oferty docx 115,8 2019.06.12 120
Wzór protokołu odbioru docx 105,5 2019.06.12 139
Wzór umowy docx 117,7 2019.06.12 122

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 109,8 2019.06.27 108

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 109,4 2019.07.16 101

Pobierz wszystkie dokumenty