Szczegóły ogłoszenia

CSKDZP-2375/31/05/01/2019

"Wymiana urządzeń technologicznych i niecki basenu rehabilitacyjnego wraz z wymianą instalacji wentylacji mechanicznej na terenie Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń html 50,9 2019.06.12 79

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 266,0 2019.06.12 63

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,0 2019.06.12 69
Formularz ofertowy docx 24,0 2019.06.12 66
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 40,5 2019.06.12 74
Istotne postanowienia umowy. doc 226,0 2019.06.12 60
Klauzula informacyjna odt 28,5 2019.06.12 59
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 54,5 2019.06.12 69
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 31,5 2019.06.12 62
PFU Basen doc 229,5 2019.06.12 70
Szczegółowy opis zamówienia doc 59,5 2019.06.12 79
Wykaz osób rtf 45,4 2019.06.12 65
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,5 2019.06.12 67

Pobierz wszystkie dokumenty