Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-376/19

"Dostawa foteli i krzeseł biurowych dla WIMIR"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 30,4 2019.06.07 126

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 66,8 2019.06.07 103

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,7 2019.06.07 111
Espd-KC-zp.272-376-19 xml 138,0 2019.06.07 125
Informacja o zmianie ogłoszenia - KC-zp.272-376-19 doc 221,5 2019.06.07 123
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 73,1 2019.06.07 133
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - KC-zp.272-376-19 pdf 487,3 2019.06.07 110
Wzór formularza oferty doc 29,4 2019.06.07 139
Wzór umowy - dostawy doc 35,6 2019.06.07 116

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,0 2019.07.15 107
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 266,9 2019.06.10 128

Pobierz wszystkie dokumenty