Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-386/19

"Remont pomieszczeń dla potrzeb Działu Współpracy z Administracją i Gospodarką oraz Centrum Transferu Technologii w H-A2 na terenie AGH w Krakowie -KC-zp.272-386/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 65,3 2019.06.06 115

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 76,5 2019.06.06 88

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,0 2019.06.06 120
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,0 2019.06.06 114
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,5 2019.06.06 110
Wykaz osób doc 39,5 2019.06.06 115
Wzór formularza oferty doc 59,5 2019.06.06 112
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2019.06.06 117
Wzór umowy na roboty budowlane docx 88,1 2019.06.06 124
wzór wykazu robót budowlanych doc 49,5 2019.06.06 116
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2019.06.06 114

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,9 2019.06.24 145

Pobierz wszystkie dokumenty