Szczegóły ogłoszenia

IBR.271.13.2019.KG

"Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego"

Urząd Gminy Baruchowo

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 284,9 2019.06.04 14

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 54,3 2019.06.04 2

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,8 2019.06.04 12
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2019.06.04 12
Uchwała RIO nr 22-K-2019_1_akt pdf 65,9 2019.06.04 12
Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu pdf 251,0 2019.06.04 12
Wzór oferty na dostawy doc 24,9 2019.06.04 11

Pobierz wszystkie dokumenty