Szczegóły ogłoszenia

20WSzU-R.ZP.2611.12.2019

"Rozbiórka istniejącego zadaszenia i budowa nowego zadaszenia nad schodami wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa fundamentów pod rampę dla niepełnosprawnych"

20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 55,3 2019.06.04 35

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 104,1 2019.06.14 3
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA2 pdf 104,1 2019.06.13 5
Pismo_652 pdf 2214,9 2019.06.13 6

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 67,9 2019.06.04 24

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2019.06.04 18
istotne_dla_stron_postanowienia doc 170,5 2019.06.04 20
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,1 2019.06.04 20
Projekt Wykonawczy dostosowanie wejścia głównego zip 55819,6 2019.06.04 50
PRZEDMIAR zip 124,2 2019.06.04 44
STWIOR zip 3646,6 2019.06.04 29
Wykaz osób doc 49,0 2019.06.04 17
Wzór oferty na roboty budowlane doc 103,0 2019.06.04 20
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25,6 2019.06.04 18

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Pismo_608 pdf 1827,7 2019.06.06 23
Pismo_652_zmiana SIWZ pdf 2214,9 2019.06.13 7
Pismo_672 pdf 1881,5 2019.06.14 3

Pobierz wszystkie dokumenty