Szczegóły ogłoszenia

20WSzU-R.ZP.2611.12.2019

"Rozbiórka istniejącego zadaszenia i budowa nowego zadaszenia nad schodami wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa fundamentów pod rampę dla niepełnosprawnych"

20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 55,3 2019.06.04 138

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 104,1 2019.06.14 89
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA2 pdf 104,1 2019.06.13 94
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA4 pdf 442,2 2019.06.25 84
Pismo_652 pdf 2214,9 2019.06.13 85

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 67,9 2019.06.04 71

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2019.06.04 79
istotne_dla_stron_postanowienia doc 170,5 2019.06.04 95
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,1 2019.06.04 90
Projekt Wykonawczy dostosowanie wejścia głównego zip 55819,6 2019.06.04 131
PRZEDMIAR zip 124,2 2019.06.04 128
STWIOR zip 3646,6 2019.06.04 106
Wykaz osób doc 49,0 2019.06.04 77
Wzór oferty na roboty budowlane doc 103,0 2019.06.04 86
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25,6 2019.06.04 82

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Pismo_608 pdf 1827,7 2019.06.06 98
Pismo_652_zmiana SIWZ pdf 2214,9 2019.06.13 79
Pismo_672 pdf 1881,5 2019.06.14 81
Pismo_698 pdf 1706,8 2019.06.21 75
Pismo_711 pdf 2016,7 2019.06.25 73
Pismo_713 pdf 1355,4 2019.06.25 76

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 2979,5 2019.06.17 86

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 878,7 2019.07.15 70

Pobierz wszystkie dokumenty