Szczegóły ogłoszenia

OR.272.2.6.2019

"Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Rawiczu"

Powiat Rawicki, w mieniu którego działa Zarząd Powiatu Rawickiego Starostwo Powiatowe w Rawiczu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,4 2019.06.04 51

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 62,4 2019.06.04 28

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1.Oświadczenie Wykonawcy (dot. przesłanek wykluczenia z postępowania oraz sp docx 27,6 2019.06.04 47
10. Projekt techniczny - PLAC ZABAW.zip zip 1765,6 2019.06.04 46
11. STWiORB - PLAC ZABAW.zip zip 65,1 2019.06.04 43
12. Przedmiar i kosztorys - PLAC ZABAW.zip zip 49,3 2019.06.04 54
13. Mapy. - KANALIZACJA.zip zip 3291,1 2019.06.04 49
14. Kosztorys zerowy - KANALIZACJA.zip zip 158,0 2019.06.04 52
2. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej docx 30,9 2019.06.04 52
3. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania docx 27,1 2019.06.04 46
4. Wykaz robót budowlanych docx 24,8 2019.06.04 41
5. Oferta Wykonawcy docx 26,4 2019.06.04 44
6. Projekt umowy odt 48,2 2019.06.04 43
7. Projekt techniczny - BOISKO.zip zip 3786,4 2019.06.04 51
8. STWiOR - BOISKO.zip zip 108,4 2019.06.04 45
9. Przedmiar i kosztorys zerowy - BOISKO.zip zip 194,8 2019.06.04 54

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert docx 23,8 2019.06.24 38

Pobierz wszystkie dokumenty