Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-332/19

"zakup i dostawa notebooka przeznaczonego do zastosowań biznesowego - KC-zp.272-332/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 27,4 2019.06.04 122

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 58,3 2019.06.04 77

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 59,3 2019.06.04 101
Wzór formularza oferty doc 26,9 2019.06.04 99
Wzór umowy - dostawy doc 30,2 2019.06.04 102

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 272,4 2019.06.07 116

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 31,3 2019.07.08 90
espd-request xml 241,5 2019.06.04 97
Informacja z otwarcia ofert doc 21,7 2019.07.08 103
Wzór formularza oferty 1a docx 29,6 2019.06.07 106

Pobierz wszystkie dokumenty