Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-356/19

"Dostawa 2 szt. laptopów dla WMS"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 29,8 2019.06.04 21

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 71,8 2019.06.04 17

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,7 2019.06.04 15
Espd-KC-zp.272-356-18 xml 132,2 2019.06.04 14
Informacja o zmianie ogłoszenia - KC-zp.272-356-19 doc 221,5 2019.06.04 14
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 73,0 2019.06.04 14
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - KC-zp.272-356-19 pdf 475,1 2019.06.04 3
Wzór formularza oferty doc 28,8 2019.06.04 15
Wzór umowy - dostawy doc 30,2 2019.06.04 15

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 266,9 2019.06.10 3

Pobierz wszystkie dokumenty