Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-356/19

"Dostawa 2 szt. laptopów dla WMS"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 29,8 2019.06.04 143

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 71,8 2019.06.04 102

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,7 2019.06.04 117
Espd-KC-zp.272-356-18 xml 132,2 2019.06.04 114
II Informacja o zmianie ogłoszenia - KC-zp.272-356-19 doc 221,0 2019.06.04 113
II Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - KC-zp.272-356-19 pdf 284,8 2019.06.04 102
Informacja o zmianie ogłoszenia - KC-zp.272-356-19 doc 221,5 2019.06.04 117
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 73,0 2019.06.04 119
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - KC-zp.272-356-19 pdf 475,1 2019.06.04 117
Wzór formularza oferty doc 28,8 2019.06.04 123
Wzór umowy - dostawy doc 30,2 2019.06.04 116

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 270,0 2019.06.27 111
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ oraz Modyfikacja SIWZ doc 277,5 2019.07.04 118

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
II Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 266,9 2019.07.04 111
Informacja z otwarcia ofert doc 23,6 2019.07.17 114
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 266,9 2019.06.10 120

Pobierz wszystkie dokumenty