Szczegóły ogłoszenia

ZP.ED.271.1.2019

"SANITACJA OTULINY PUSZCZY NIEPOŁOMICKIEJ NA TERENIE GMINY DRWINIA"

"EKO-DRWINIA,, Sp. z o.o.

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 197,0 2019.06.07 92

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie pdf 70,6 2019.06.25 81

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna (pakiety) doc 349,3 2019.06.07 52

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 302,7 2019.06.07 89
Formularz oferty doc 386,5 2019.06.07 78
Opis przedmiotu zamówienia docx 305,4 2019.06.07 81
PFU - decyzje 2 zip 14790,9 2019.06.07 76
PFU Decyzje - 1 zip 15280,2 2019.06.07 76
PFU Decyzje 3 zip 13138,3 2019.06.07 79
Program Funkcjonalno - Użytkowy zip 52085,9 2019.06.07 75
Program Funkcjonalno - Użytkowy cz. 2 zip 8875,8 2019.06.07 84
Projekt Kontraktu - zadanie czesciowe nr 4 doc 655,5 2019.06.07 68
Projekt Kontraktu - zadanie częściowe nr 1 doc 581,5 2019.06.07 79
Projekt Kontraktu - zadanie częściowe nr 2 doc 581,0 2019.06.07 87
Projekt Kontraktu - zadanie częściowe nr 3 doc 582,0 2019.06.07 82
Wykaz osób doc 358,5 2019.06.07 85
Wykaz robót budowlanych doc 373,0 2019.06.07 83
Załącznik do Oferty doc 354,5 2019.06.07 74
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 300,8 2019.06.07 77

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 298,6 2019.06.25 81

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 144,2 2019.06.07 77
Informacja z otwarcia ofert doc 298,6 2019.07.19 67
Obowiązujący Formularz oferty doc 386,5 2019.06.25 80
Obowiązujący Załącznik do Oferty doc 353,5 2019.06.25 65

Pobierz wszystkie dokumenty