Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-21/19

"Dostawa notebooków (4 szt.) dla Instytutu Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 124,0 2019.05.31 342

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 68,0 2019.06.12 123

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 76,4 2019.05.31 123

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 43,6 2019.05.31 124
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 100,3 2019.05.31 130
protokół odbioru docx 18,0 2019.05.31 111
Wzór oferty na dostawy doc 43,4 2019.05.31 125
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 63,5 2019.05.31 118

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ oraz zzmiana SIWZ docx 36,9 2019.06.12 121

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2019.07.09 95

Pobierz wszystkie dokumenty