Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-293/19

"przeprowadzenie szkolenia w zakresie umiejętności informatycznych: Szkolenie Python (szkolenie i egzamin) - KC-zp.272-293/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 107,7 2019.05.31 115

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 100,0 2019.06.06 95

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 291,5 2019.05.31 82

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 258,9 2019.05.31 103
Oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu doc 283,0 2019.05.31 98
oświadczenie o_spełnianiu_warunków_udziału_w_postepowaniu docx 262,5 2019.05.31 101
umowa powierzenia danych osobowych doc 339,5 2019.05.31 89
Wykaz zrealizowanych usług docx 264,5 2019.05.31 90
Wzór formularza oferty doc 264,1 2019.05.31 110
Wzór umowy - usługi doc 270,2 2019.05.31 102

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 273,2 2019.06.06 102

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianie ogłoszenia docx 216,2 2019.06.04 108
Informacja z otwarcia ofert doc 21,1 2019.06.21 107
Nowy formularz oferty_293 docx 268,5 2019.06.06 82
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 269,0 2019.06.06 94

Pobierz wszystkie dokumenty