Szczegóły ogłoszenia

KA-2/060/2019

"Dostawa systemu wspierającego proces zarządzania i tworzenia dokumentacji programów kształcenia."

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 178,8 2019.05.29 95

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 267,5 2019.05.29 69

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,6 2019.05.29 68
Formularz ofertowy doc 120,0 2019.05.29 80
Opis przedmiotu zamówienia zip 3100,2 2019.05.29 103
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 114,0 2019.05.29 76
Projekt umowy doc 303,0 2019.05.29 80
Wykaz dostaw doc 80,1 2019.05.29 75
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,2 2019.05.29 85

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 294,6 2019.05.31 76

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 87,5 2019.06.10 78

Pobierz wszystkie dokumenty